A nationally recognized facility for patient experience and excellence in surgery.


B aylor Scott & White Surgical Hospital at Sherman postępuje zgodnie z obowiązującymi federalnymi prawami obywatelskimi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć.

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 903-870-0999.

Apex 1

Apex Quality Award Winner 2012-2013

Apex 2

Apex Quality Award Winner 2013-2014

Womens Choice Best Patient Experience

Awarded Americas 100 Best Hospitals

Best Orthopedics

Voted America’s Best Orthopedic Hospitals

2017_guardian_excellence_award

Guardian of Excellence Award